TS SBTET DIPLOMA SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS NOV/DEC-2019 C09 C14 C16 C16S

TSSBTET DIPLOMA SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS NOV/DEC-2019 C09,C14,C16 C16S,TSSBTET Diploma Supply Notification Nov 2019C16,C16S,TSSBTET Timetable 2019 results